RENTAL GAS DETECTOR

บริการให้เช่าเครื่องวัดแก๊ส

เรามีแบบหลายหลายให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ทั้งแบบรายสัปดาห์ รายเดือน "ทุกเครื่องเราสอบเทียบให้ใหม่ก่อนส่งมอบ พร้อมออก Certificate ในนามผู้เช่า" รวมถึงบริการรับ-ส่งฟรี

  • เช่าเพื่อใช้วัดในงานที่อับอากาศแบบ 4 ชนิดแก๊ส (O2,LEL,CO,H2S) แบบมีปั๊มพร้อมสายวัด     คลิ๊กดู รุ่นที่ให้เช่า
  • เช่าเพื่อใช้วัดในงานที่อับอากาศแบบ 4 ชนิดแก๊ส (O2,LEL,CO,H2S) แบบพกพาไม่มีปั๊ม          คลิ๊กดู   รุ่นที่ให้เช่า
  • เช่าเพื่อใช้วัดในงานที่อับอากาศแบบ 2 ชนิดแก๊ส (O2,LEL,) แบบมีปั๊มพร้อมสายวัด               คลิ๊กดู   รุ่นที่ให้เช่า
  • เช่าเพื่อใช้วัดในงานที่อับอากาศแบบ 2 ชนิดแก๊ส (O2,LEL) แบบพกพาไม่มีปั๊ม                     คลิ๊กดู  รุ่นที่ให้เช่า
  • เช่าเพื่อใช้วัดในพื้นที่แบบตั้งพื้น (Area Gas Monitor) 4 ชนิดแก๊ส (O2,LEL,CO,H2S) แบบมีปั๊ม คลิ๊กดู   รุ่นที่ให้เช่า
  • เช่าเพื่อใช้วัดในพื้นที่แบบตั้งพื้น (Area Gas Monitor) 4 ชนิดแก๊ส (O2,LEL,CO,H2S) ไม่มีปั๊ม คลิ๊กดู  รุ่นที่ให้เช่า
  • เช่าเพื่อใช้วัดในพื้นที่แบบตั้งพื้น (Area Gas Monitor) 2 ชนิดแก๊ส (O2,LEL,CO,H2S) แบบมีปั๊ม คลิ๊กดู   รุ่นที่ให้เช่า
  • เช่าเพื่อใช้วัดในพื้นที่แบบตั้งพื้น (Area Gas Monitor) 2 ชนิดแก๊ส (O2,LEL,CO,H2S) ไม่มีปั๊ม คลิ๊กดู   รุ่นที่ให้เช่า
  • เช่าเพื่อใช้วัดกลุ่มแก๊ส VOCs , Benzine แบบมีปั๊ม        คลิ๊กดู   รุ่นที่ให้เช่า
  • เช่าเพื่อใช้วัดแบบแก๊สเดียว (Single Gas) NH3, H2S, CO2, SO2, CL2 , HCHO, CO, LPG, NGV  คลิ๊กดู รุ่นที่ให้เช่า 

Powered by MakeWebEasy.com